logotype

AVALONHC.PL

REGULAMINY

REGULAMIN PŁATNOŚCI

DEFINICJE

1. USŁUGOBIORCA / klient / gracz - osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lub zakupiła usługę na stronie AvalonHC.pl

2. AvalonHC - prywatny serwer gry komputerowej Minecraft Bedrock Edition udostępniony innym graczom w Internecie oraz strona internetowa https://avalonhc.pl/

3. BAN / blokada - pozbawienie GRACZA możliwości wejścia na poszczególny serwer na którym blokada została nałożona za nieprzestrzeganie regulaminów

4. NOWA EDYCJA - usunięcie, a następnie utworzenie na nowo poszczególnego pod serwera wraz z usunięciem z niego wszystkich przedmiotów/budowli/zawartości ekwipunków GRACZY oraz usług (usług zakupionych na jedna edycje) zakupionych przez graczy.

5. HOTPAY - https://hotpay.pl - internetowy serwis usługowy, w którym KLIENT może dokonać płatności na rzecz AvalonHc.pl za pośrednictwem strony internetowej

6. USŁUGA - udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub dostarczenie wirtualnych przedmiotów które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na naszym serwerze dostępnym w grze: „minecraft bedrock edition” pod adresem AvalonHC.pl.

7. SERWIS -Strona internetowa avalonhc.pl dostępna pod adresem https://avalonhc.pl należąca do usługodawcy

8. MINECRAFT BEDROCK EDITION – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Mojang Studios, Xbox Game Studios, and SkyBox Labs.

9. USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Oznacza właściciela serwisu AvalonHC.pl, Krzysztof Suchodolski, ul. Władysława Jagiełły 7/13, 37-550 Radymno, tel:. 884868514, e-mail: suchodolskikrzysztof2001@gmail.com

10. REKLAMACJA - żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi

OGÓLNE POSTANOWIENIA

1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwisach AvalonHC.pl

2. Na stronie znajdują się oferty wirtualnych przedmiotów oraz usług na serwerze gry online Minecraft Bedrock Edition - AvalonHC.pl .

3. Regulamin serwera może ulec nawet zmienię w każdej chwili.

4. Administracja serwera avalonhc.pl ma prawo ukarać gracza za czyn nieuwzględniony w regulaminie, który negatywnie wpływa na opinie lub działanie serwera.

PŁATNOŚCI

1. Usługa jest realizowana od razu po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

2. Reklamacje można składać na adres e-mailowy: suchodolskikrzysztof2001@gmail.com

>

3. Po zakupie usługi w sklepie nie przyjmujemy zwrotów

4. Ceny usług mogą różnić się zależnie od wybranej formy płatności oraz mogą ulec zmianie.

5. Dostępnymi formami płatności w serwisie są: PaySafeCard, Przelew oraz SMS+ Obsługiwane przez firmę: epłatności sp.z.o.o. REGON: 365908633; NIP: 5512627147;KRS: 0000648389

6. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tzn: hotpay

7. Serwis oferuje również płatności paypal obsługiwane przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

8. Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko i wyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich poza serwerem avalonhc.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

2. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.

3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

5. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator

6. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. 12. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.

13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.

14. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą

REGULAMIN SERWERA

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera

Przykładowy tekst regulaminu twojego serwera